Oddział Polski Wszechświatowego Związku Makabi

Związek Żydowskich Towarzystw Gimnastycznych i Sportowych (Gimnastyczno-Sportowych) w Polsce „Makabi” (OPWZM) – najsilniejsze zrzeszenie sportu żydowskiego w Polsce, o charakterze syjonistycznym, utworzone 16 III 1930 podczas zjazdu w Warszawie, po Kongresie (Zjeździe) Żydowskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych, zorganizowanym dwa lata wcześniej (8 XII 1928) w Krakowie, z inicjatywy „Makabi” KrakówŻydowskiej Rady Wychowania Fizycznego Rzeczpospolitej Polskiej (ŻRWF). W zjeździe warszawskim uczestniczyli przedstawiciele 33 klubów żydowskich oraz przedstawiciel CK Organizacji Syjonistycznej w Polsce, M. Klumel, zaś z ramienia Koła Żydowskiego w Sejmie RP i organizacji B'nei B'rith – dr Zussman. Nowo utworzona organizacja zdominowała i zastąpiła – działającą do początku 1931 – ŻRWF. W 1931 do OPWZM należało 241 klubów (w tym młodzieżowe i skautowe) z 45 tysiącami zawodników. W 1932 przystąpiło do niego Żydowskie Akademickie Stowarzyszenie Sportowe. W 1936 OPWZM skupiał około 250 klubów, zrzeszających ponad 30 tysięcy zawodników i zawodniczek. Pośród organizacji młodzieżowych, zrzeszonych z Makabi, były między innnymi: Brit Trumpeldor, Ha-Szomer_ha-Cair, Gordonia, Ha-Noar ha-Syjoni, Akiwa; Makabea-Rygoryzanci. W poszczególnych województwach OPWZM posiadał organizacje okręgowe; organizował między innymi doroczne propagandowe imprezy sportowe. W 1933 w Zakopanem przeprowadził I Makabiadę Zimową. W 1937, na czele Rady Naczelnej Makabi i jej KC stał H. Rosmarin. Dla klubów Makabi Związek opracował wzorcowy statut, wydawał regulaminy, organizował zloty regionalne, obozy szkoleniowe dla instruktorów, odczyty, defilady, pokazy sportowe; patronował mistrzostwom regionalnym i krajowym o tytuł „Mistrza Makabi”; wspierał też rozmaite obozy dla sportowców i ich rodzin, kolonie zdrowotne dla dzieci i młodzieży; popularyzował znajomość języka hebrajskiego. Pod jego patronatem powstawały biblioteki, chóry, orkiestry. Dla wspierania żydowskiego osadnictwa sportowego w Palestynie, został utworzony Fundusz Kfar ha-Makabi. (Zob. też: „Ha-Makabi”; Makabi_kluby_w_Polsce; "Makabi” Warszawa)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem