Ochla we-Ochla

(hebrajski ochla = posiłek, pożywienie), zwany też Masora ha-G(e)dola (hebrajski, Wielka Masora) – praca dotycząca masory (por. masora i masoreci), powstała prawdopodobnie przed lub w X wieku n.e. w Babilonii (w obecnej formie zawiera również późniejsze dodatki sefardyjskie i aszkenazyjskie uczonych); jedno z najważniejszych dzieł masoreckich, stanowiące podstawę wielu późniejszych opracowań tego typu. Poświęcona jest słowom i zwrotom, które rzadko występują lub jakoś wyróżniają się w tekście biblijnym. Tytuł O. we-O. pochodzi od pierwszych słów dzieła, a zarazem słów,  tylko dwa razy występujących w Biblii.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem