Nowogródzki Mojżesz

pseud. Ański, Moniek (1903 Warszawa – 1941 Białystok?) – działacz komunistyczny; brat działacza Bundu, Emanuela N., i jednego z przywódców organizacji Cukunft – Józefa N.; mąż Judyty N. Pochodził z zamożnej rodziny. Jeszcze w okresie nauki w jednym z żydowskich gimnazjów warszawskich stanął na czele prokomunistycznej organizacji Niezależna Młodzież Socjalistyczna, która wyłoniła się z Cukunftu. W 1921, nielegalnie, wyjechał do Moskwy na Kongres Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży. Potem działał w Związku Młodzieży Komunistycznej. Z jego ramienia uczestniczył w komisji połączeniowej z grupą prokomunistyczną, która dokonała rozłamu w Cukunfcie (Komcukunft). Kilkakrotnie był aresztowany za swą działalność, w tym lata 1923-1928 spędził w więzieniu (1925-1928 – na mocy wyroku sądu). Działał w KPP (m.in. w 1934-1935 jako członek Sekretariatu Krajowego KC KPP). Po rozwiązaniu partii pracował jako nauczyciel prywatny w Warszawie. We wrześniu 1939 przedostał się do Białegostoku, zajętego przez Rosjan. W czasie napaści Niemiec na Związek Radziecki towarzyszył żonie podczas jej rekonwalescencji na wsi, co uniemożliwiło mu ucieczkę na wschód. Ujęty przez Niemców, wkrótce został stracony.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand