„Nowa Gazeta”

Poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego – dziennik (wydanie poranne i wieczorne), wydawany w Warszawie – z przerwami – od poczatku 1906 do 1918 przez Stronnictwo Asymilatorów (por. asymilatorzy). Stanowiła kontynuację „Gazety Handlowej” (1864-1905), założonej, redagowanej i wydawanej (do 1902) przez R. Okręta. Po zawieszeniu przez cenzurę tytułu przez pewien czas (wrzesień 1906 – kwiecień 1907) „N.G.” ukazywała się pt. „Ludzkość”. Gazeta polityczna, społeczna, ekonomiczna i literacka, by później powrócić do początkowej nazwy. Wydawcami gazety byli Gustaw Grzybowski i Bohdan Straszewicz, którzy ją około 1918 kupili, zmieniając tytuł na „Gazeta Polska”; odtąd nie była już gazetą żydowską. Redaktorem nacz. „N.G.” był S.A. Kempner, a później Stanisław Pyrowicz i B. Straszewicz.; funkcję redaktora literackiego pełnił Jan Lorentowicz. Pośród współpracowników „N.G.” znajdowali się m.in.: L. Belmont, Aleksander Brückner, Samuel Dickstein, W. Feldman, Maria Konopnicka, J. Korczak, Józef Kotarbiński, S. Kramsztyk, Z. Kramsztyk, Ludwik Krzywicki, Marian Kukiel, Bolesław Leśmian, L. Méyet, Tadeusz Miciński, Adolf Nowaczyński, H. Nussbaum, Eliza Orzeszkowa, A. Peretz, Stanisław Przybyszewski, Władysław Reymont, Arnold Szyfman, Stefania Sempołowska, Aleksander Świętochowski, J. Wasowski (Wassercug), Stefan Żeromski.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand