Nocham

(hebrajski, Pocieszenie) – syjonistyczna organizacja młodzieżowa stanowiąca sekcję w Gordonii, związanej z partią Hitachdut. W 1947 Gordonia i jej sekcja N. w dwunastu kibucach szkoliły 1 023 osoby. 17 VII 1947 prawe skrzydło Poalej Syjon-Prawicy połączyło się z Syjonistyczno-Socjalistyczną Partią Pracy „Hitachdut”, tworząc Żydowską Syjonistyczno-Socjalistyczną Partię Robotniczą „Poalej Syjon – Hitachdut” w Polsce. Jednocześnie połączyły się organizacje młodzieżowe. Bardzo mała grupa z Droru przeszła jednak do Gordonii. Przy okazji ujednolicenia organizacji, sekcja N. została rozwiązana.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand