Nezikin (Nezikim)

(l.mn., hebrajski, Szkody; Straty) albo Jeszuot (l.mn., hebrajski, Zbawienia, Pomoce, Ocalenia) – czwarty porządek Miszny, Tosefty i Talmudu, zawierający 10 traktatów (Bawa Kam(m)a; Bawa Mecija; Bawa Batra, które pierwotnie stanowiły całość; Sanhedrin; Makot; Szwuot; Eduj(j)ot; Awoda Zara; Pirke(j) Awot; Horajot), podzielonych na 73 rozdziały. Dotyczy prawa cywilnego i karnego; zawiera też wypowiedzi licznych autorytetów.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand