Neuteich Marian

(1906 Łódź – 1943 Treblinka) – wiolonczelista, dyrygent, kompozytor. W okresie międzywojennym był członkiem Warszawskiego Kwartetu Smyczkowego, założonego przez J. Kamińskiego, który w 1934 zdobył I nagrodę na konkursie polskich kwartetów o nagrodę przechodnią im. Marszałka J. Piłsudskiego. Jako solista, występował na wielu estradach polskich i zagranicznych. Był prezesem orkiestry symfonicznej Związku Towarzystw Muzycznych i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz Związku Zawodowego Muzyków. Jako kompozytor, był autorem dwóch koncertów skrzypcowych, utworów na wiolonczelę i zespoły kameralne (w 1936 otrzymał I nagrodę Towarzystwa Wydawców Muzycznych za Trio smyczkowe), a także pieśni i ilustracji muzycznych do sztuk teatralnych. Podczas II wojny światowej w getcie warszawskim był współorganizatorem Żydowskiej Orkiestry Symfonicznej i – obok Sz. Pullmana – jej głównym dyrygentem; opracowywał dla niej arcydzieła muzyki światowej, przystosowując je do możliwości wykonawczych Orkiestry. Pod jego dyrekcją, wbrew niemieckiemu zakazowi, grano w getcie dzieła Beethovena, Czajkowskiego, Mozarta, Mendelssohna i innych wybitnych kompozytorów. N. został wywieziony przez Niemców z Warszawy podczas pierwszej akcji likwidacyjnej w getcie; w Treblince, zanim zginął, prawdopodobnie przez kilka miesięcy pracował w tak zwanej brygadzie śmierci.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand