Negaim

(l.mn., hebrajski, Trąd; Rany) – trzeci traktat szóstego porządku Miszny (Tohorot), liczący 14 rozdziałów; w całości jest poświęcony chorobie trądu, o której jest mowa w biblijnej Księdze Kapłańskiej (13; 14). Opisano w nim objawy, po których można rozpoznać trąd, jego rodzaje, sposoby zarażania nim, konieczną kwarantannę, a także oczyszczenie rytualne trędowatych, dokonywane przez kapłanów. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się jedynie w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand