Nedarim

(hebrajski, Ślubowania; Przysięgi; Uroczyste obietnice; od neder = ślubowanie; przysiega; zobowiązanie do złożenia ofiary) – trzeci traktat trzeciego porządku Miszny (Naszim), liczący 11 rozdziałów. Dotyczy składania różnych przysiąg i ślubów (m.iedzy innymi wymieniono w nim formuły, których można używać, czyniąc ślubowanie), klątw oraz fałszywych obietnic. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w Talmudzie Babilońskim, Talmudzie Jerozolimskim oraz w Tosefcie. (Zob. też neder)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand