Nauczyciel Sprawiedliwości

Sprawiedliwy Nauczyciel (hebrajski, More ha-Cedek) – postać pojawiająca się w tekstach rękopisów z Qumran; założyciel gminy w Qumran bądź jej dawny przywódca, a być może, także twórca sekty esseńczyków. Uznawany za tego, „któremu Bóg dał poznać wszystkie tajemnice swoich sług, proroków” oraz za obdarzonego boskim posłannictwem i szczególną rolą w nadejściu Dni Ostatecznych. Dzięki niemu, jak i dzięki posiadaniu natchnionych tekstów, mieszkańcy Qumran mogli uważać, że są lepiej przygotowani do interpretacji słów proroków, niż przedstawiciele innych odłamów judaizmu. Według jednej z możliwych interpretacji, N.S. był kapłanem, który popadł w konflikt z Jonatanem bądź jego bratem, Szymonem, pierwszym z rodu Hasmoneuszy, sprawującym urząd arcykapłana (od 152 p.n.e.). Był prześladowany przez Złego Kapłana (pojawia się tu gra słów – ha-kohen ha-rosz = hebrajski, arcykapłan; oraz ha-kohen ha-rasza = hebrajski, zły kapłan) i schronił się w odosobnionym miejscu. Powodem tego stanu rzeczy były zarówno przyczyny polityczne, jak i doktrynalne (wyłożone – być może – w liście-rękopisie, określanym jako Kilka nakazów Tory, pośród dokumentów qumrańskich oznaczonym symbolem 4QMMT).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem