Natanson Kazimierz

(1853 Warszawa – 1935 tamże) – prawnik, działacz gospodarczy i społeczny; wnuk Zeliga N.; syn Henryka N.; bratanek Ludwika N. i Jakuba N.; brat Józefa Eryka N. (1854 [1855] – 1929); stryjeczny brat Edwarda N. i Władysława N. Po ukończeniu studiów prawniczych w Warszawie oraz dokształceniu się w dziedzinie ekonomii i odbyciu zagranicznej praktyki w bankowości podjął pracę w rodzinnym banku „S. Natanson i Synowie” (1878). Pełnił wiele funkcji w licznych organizacjach gospodarczych i społecznych: był członkiem zarządu Stowarzyszenia Subiektów Handlowych Wyznania Mojżeszowego i współorganizatorem kursów wieczorowych przy Szkole Realnej Samuela Dicksteina (1887), sędzią handlowym, członkiem – a od 1917 prezesem – Komitetu Giełdy Warszawskiej. Obok swego ojca i wuja, Ludwika, a także J.B. Blocha, A. Kraushara i Stanisława Krzemińskiego, należał do grona autorów memoriału Komitetu Giełdowego, jaki został złożony 17 III 1886 specjalnej Komisji w Warszawie (dotyczył on położenia Żydów w Królestwie Polskim oraz wyjaśniał związek między aktem ich równouprawnienia z 1862 a sytuacją w niektórych dziedzinach życia gospodarczego kraju; miał też uzasadnić niemożność wprowadzenia w Królestwie Polskim restrykcyjnego prawodawstwa wobec ludności żydowskiej, obowiązującego w Cesarstwie). Memoriał ten wzbudził znaczne napięcia w stosunkach polsko-żydowskich. N. był uważany za jednego z czołowych asymilatorów warszawskich. W grudniu 1916 wszedł w skład Tymczasowej Rady Stanu (od połowy 1917 jako wicedyrektor Departamentu Skarbu). Agitował legionistów za złożeniem przysięgi (por. Legiony Polskie). Po wojnie był czynny w tworzeniu prawa handlowego jako członek Komisji Ustawodawczej Prawa Handlowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Był członkiem rady i zarządu Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów „Lewiatan”. Jako członek komisji przy Ministerstwie Skarbu, brał udział w reorganizacji giełdy polskiej. Był ostatnim z rodu N., który pozostał wierny wyznaniu mojżeszowemu do końca życia.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem