Natanson Bernard

(Dow Ber) (1932 Satanów – 1916) – pisarz hebrajski, lesykograf. Kształcił się pod kierunkiem ojca. Od 1853 mieszkał w Odessie. Zaczynał działalność literacką jako współpracownik pism „Ha-Melic” i „Ha-Mag(g)id” (na jego łamach debiutował w 1864). Przełomowym faktem w karierze N. było przystąpienie do pracy w zespole, opracowującym spuściznę rękopiśmienną A.B. Lebensohna. Do publikacji jego dzieł zebranych przystąpił w 1875; wydał też biografię Lebensohna pod tytułem Sefer ha-zichronot (hebrajski, Księga pamięci, 1876). Ponadto wydał słownik historyczny postaci biblijnych Ma(a)rechet Sifrej Kodesz (hebrajski, Porządek Pism Świętych, 1870) oraz słownik wyrazów obcych i terminów technicznych, występujących w literaturze talmudycznej, pod tytułem  Sefer ha-mil(l)im (1880).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand