Natanson (Szeliga-Natanson) Edward

pseud. Szeliga Edward (1861 Warszawa – 1940 tamże) – przemysłowiec, inżynier-chemik, działacz gospodarczy; wnuk Zeliga N.; syn Ludwika N.; bratanek Henryka N.Jakuba N.; brat Władysława N.; stryjeczny brat Kazimierza N. i Józefa Eryka N. (1854 [1855] – 1929). Studiował w Instytucie Technologicznym w Petersburgu i na uniwersytecie w Strasburgu (doktorat). Wraz z bratem był autorem wielu prac z zakresu nauk ścisłych oraz współtwórcą „Prac Matematyczno-Fizycznych”, wydawanych przez Samuela Dicksteina. Swą działalność na polu przemysłu zaczynał od fabryki papieru, rozszerzając ją stopniowo na górnictwo, przemysł ciężki i chemiczny. Był też udziałowcem, założonego przez jego dziadka, banku „S. Natanson i Synowie”. Członek komitetu budowy Politechniki Warszawskiej i mostu Poniatowskiego w Warszawie. W 1915-1919 bardzo aktywnie działał we władzach miasta Warszawy (od 1916 jako radny), piastując wiele funkcji. Z własnej inicjatywy, kierując się swymi asymilatorskimi przekonaniami, wyjechał na konferencję pokojową w Wersalu, podejmując współdziałanie z delegacją polską, za co został surowo potępiony przez członków Komitetu Delegacji Żydowskich przy Konferencji Pokojowej oraz przez prasę żydowską w kraju. W okresie międzywojennym N. był jednym z najbardziej liczących się przemysłowców w Polsce; miedzy innymi piastował funkcję radcy Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, wiceprezesa Rady Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa Handlu i Finansów „Lewiatan” i członka Rady Nadzorczej Związku Przemysłu Chemicznego. Pod pseudonimem Szeliga wydał książkę Nowy kucharz doskonały (1929). Przyjął wyznanie rzymskokatolickie. Jesienią 1939 został zmuszony przez okupantów niemieckich do złożenia piastowanych przez siebie licznych funkcji gospodarczych; wkrótce zmarł.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem