„Nasze Życie”. Ilustrowany miesięcznik żydowski

miesięcznik wydawany w Warszawie od 1 XI 1931 do 1934 (od nr 6 z listopada 1932 bez podtytułu); jego redaktorem nacz. był Jakub Zineman. W skład zespołu redakcyjnego wchodzili: Henryk Adler, Uri Gliklich, Z. Lerner, E. Lewin, M. Marcus, Abraham Przepiórka, Józef Szoffman, J. Weingarten, J. Warszawiak. Czasopismo stanowiło kontynuację miesiecznika „Naród”; publikowało zarówno artykuły o charakterze popularnonaukowym, jak i teksty literackie, materiały bibliograficzne, korespondencję; prowadziło kronikę bieżących wydarzeń. Współpracowali z nim m.in.: M. Assaf, P.J. Diamant, A.A. Kabak, Jakub Kahan, M. Nordau, A. Rosenfeld, Samuel Stendig, J. Wasserman, J. Wolfsohn, W. Żabotyński.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand