„Nasze Słowo”

miesięcznik (od 1947 dwutygodnik), wydawany w języku polskim od kwietnia 1946 do czerwca 1949 przez Żydowską Syjonistyczno-Socjalistyczną Partię Robotniczą „Poalej Syjon” i Centralę Młodzieżowych Organizacji Syjonistyczno-Socjalistycznych „Dror-Frajhajt He-Chaluc ha-Cair”. Jego redakcja mieściła się w Łodzi przy ul. Narutowicza 9. W skład kolegium redakcyjnego wchodzili: Henryk Szner, Marek Pinchasik; redaktorem odpowiedzialnym był Fryderyk Hercberg. Jako miesięczny dodatek pisma, ukazywał się „Głos Akademicki”. W „N.S.” publikowano artykuły dotyczące światowego i polskiego ruchu syjonistycznego, sytuacji politycznej w Palestynie, a potem w Izraelu. Wiele miejsca poświęcano sporom ideologicznym z innnymi nurtami syjonizmu, tj. z Ha-Szomer ha-Cair oraz z Organizacją Syjonistyczną w Polsce. Z pismem współpracowali miedzy innymi: M. Asaf, R. Auerbach, M.M. Borwicz, I. Cukierman, N. Gross, C. Lubetkin. Od lipca 1949 „N.S.” połączone zostało z pismem „Mosty” i – od lipca do listopada 1949 – wychodziło trzy razy w tygodniu jako „Mosty – Nasze Słowo”. (Zob. też „Unzer Wort”)

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem