„Nasz Przegląd”. Organ niezależny

dziennik wydawany w Warszawie od 25 III 1923 do 20 IX 1939; był kontynuacją dzienników „Kurier Nowy” (1919-1920) i „Nasz Kurier” (1920-1923). Formalnie „N.P.” nie był związany z żadną partią, w praktyce jednak sympatyzował z ruchem syjonistycznym, a szczególnie z frakcją Et Liwnot; w końcu lat 30. zaczęły w nim dochodzić do głosu wpływy Mizrachi i ugrupowań religijnych. Redaktorem odpowiedzialnym gazety był Daniel Rozencwajg (Rozencweig); w skład komitetu redakcyjnego wchodzili: J. Appenszlak, N. Szwalbe, S. Wagman. „N.P.” stanowił ważną trybunę publicystyczną i polemiczną; jego publikacje często odbijały się echem na łamach prasy nieżydowskiej. Skupiał najwybitniejszych żydowskich publicystów, piszących w języku polskim (czołowym publicystą politycznym „N.P.” był B. Singer, piszący pod pseudonimem Regnis); był reprezentatywnym organem żydowskiej inteligencji i sfer mieszczańskich. Obok poważnych publikacji, miedzy innymi obszernych relacji sejmowych, problemów gospodarczych i kulturalnych, drukował kronikę kryminalną, reportaże sądowe, omawiał sensacje towarzyskie itp. Z „N.P.” współpracowali m.in.: J. Bermont, M. Bałaban, L. Finkelstein, W. Fallek, Tadeusz Heller, S. Hirszhorn, E. Kaganowski, Leo Lipszyc, Jehuda Lis, M. Mieses, J. Mastbaum, J. Opatoszu, M. Nadir, M. Rawicz, Aron Sawicki, I. Schwarzbart, Z. Segałowicz, Ch. Siemiatycki, W. Szlengel, M. Szymel, J.K. Weintraub. Wydawano też dodatki do „N.P.": „Nasz Przegląd Akademicki”, „Nasz Przegląd Ilustrowany”, „Nasz Przegląd Sportowy”, „Nasz Przegląd Radiowy”, „Nasz Przegląd Rozrywkowy”, „Nasz Przegląd Gospodarczy”, „Mały Przegląd”. Jego mutację popołudniową stanowił „Nasz Głos Wieczorny”. Nakład pisma sięgał 40-50 tysięcy egzemplarzy; ogółem ukazały się 8 962 numery gazety.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem