„Nasz Kurier”

Pismo poświęcone sprawom Żydostwa w Polsce – dziennik wydawany w Warszawie od 1 II 1920 do 10 II 1923, który zastąpił wydawany uprzednio (tj. od 10 I 1919 do 31 I 1920; zawieszony wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie) „Kurier Nowy”. Redaktorem pisma był – podobnie jak poprzednio – Szaja Lebenbaum, który do spółki z J.H. Dawidsohnem był także właścicielem gazety. Do grona współpracowników redakcji należeli miedzy innymi: J. Appenszlak (pseudonim Pierrot), Mieczysław Centnerszwer, Jeremiasz Frenkiel, M.A. Hartglas(s), S. Hirszhorn, J. Mastbaum, Daniel Rozencwajg, I. Schiper, J. Szacki, S. Wagman (sekretarz redakcji). Redagowany ze swadą dziennik prowadził kilka stałych działów, np.: „Nowiny dnia”, „Z prasy polskiej”, „Z prasy żydowskiej”, „Nasze bolączki”, „Z Rady Miejskiej”, „Z Sejmu”; bardzo obszerny był też dział ogłoszeń.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand