„Nasz Głos Wieczorny”. Organ niezależny

popołudniówka „Naszego Przeglądu”; ukazywała się w Warszawie od 16 IV 1929 do 30 VI 1932. Redagowali ją: Daniel Rozencwajg (Rozencweig; wydawca i redaktor odpowiedzialny), N. Borowska i A. Opatowski. Dziennik nie wytrzymał konkurencji popołudniowej prasy polskiej, masowo czytywanej również przez Żydów, i uległ likwidacji. Ogółem ukazały się 454 numery gazety.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand