„Naród”

miesięcznik syjonistyczny, wydawany w Warszawie od września 1928 do grudnia 1930 (ogółem ukazało się 18 numerów); jego redaktorem naczelnym był Jakub Zineman. Z pismem współpracowali między innymi: Sz. Asz, Ch.N. Bialik, I. Grünbaum, M.A. Hartglas(s), Aleksander Kirszbaum, L. Lewite, J. Meisel, A. Mukdoni, L. Reich, A. Rajzen, I. Schiper, M. Schorr, N. Sokołów, M. Spektor, A. Tartakower, O. Thon, Ch. Weizmann, M. Waldman, W. Żabotyński, Ch. Żytłowski. Jego kontynuacją było „Nasze Życie”.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand