„Naje Leben (Łebn), Dos”

(jidysz, Nowe Życie) – pierwsze pismo żydowskie w PRL-u, organ CKŻP i Żydowskiego Związku Literatów, Dziennikarzy i Artystów, wydawane w języku jidysz od 10 IV 1945 do 30 X 1950, początkowo w Łodzi, a od 9 V 1948 w Warszawie. Wychodziło raz, a od 3 I 1945 – dwa razy w tygodniu. Ogółem ukazało się 547 numerów. Jego redaktorem naczelnym był Michał Mirski (przed wojną redaktor organu KPP „Cum Kamf” [jidysz, Do walki], redaktor miesiecznika „Iberboj” [jidysz, Przebudowa]); w komitecie redakcyjnym zasiadali: A. Berman, Grzegorz Jaszuński, Josef Sack, E. Sommerstein, J. Turkow. Pismo publikowało liczne materiały na temat aktualnej sytuacji Żydów w Polsce oraz informacje o działalności CKŻP i jego oddziałów w różnych miastach kraju.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem