Nadab (panował w Izraelu w 907-906 p.n.e.)

zob. w: Jeroboam I (X w. p.n.e.)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand