Nachmanides

właśc. Mosze ben Nachman, zw. RAMBAN-em (RaMbaN, akronim od Rabi Mosze ben Nachman) (1194 Gerona – 1270 Akka) – rabin, medyk, kabalista. W 1263, na polecenie króla Aragonii, Jakuba I, przeprowadził w Barcelonie dysputę religijną z neofitą, Paulusem Christianim (zwanym Fra Pablo). Po opublikowaniu relacji z jej przebiegu N. musiał udać się na emigrację. W 1267 osiadł w Jerozolimie. Nakłonił Żydów, by powrócili do zniszczonego przez Tatarów w 1244 i 1260 miasta i pokierował odbudową tamtejszej gminy. Zwalczał racjonalizm i filozofię religijną Majmonidesa, ale w sporze o jego pisma zajmował stanowisko ugodowe. Opierając się na obliczeniach, dokonanych na podstawie analizy tekstu BH, zapowiedział przyjście Mesjasza na rok 1358. Był autorem komentarzy do ToryTalmudu.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem