Nachman z Kosowa

(?-1746) – kabalista i sabatajczyk, stronnik Naty Jonatana ben Natana Eibe(n)schütza. Przez długi czas mieszkał we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie zbudował be(j)t ha-midrasz. Należał do chawury kabalistyczno-sabataistycznej w Kutach. Później, z dużymi trudnościami, dołączył do niej także Baal Szem Tow. Jej członkowie długo nie chcieli przyjąć go do swego grona, z powodu wykonywanego zajęcia – zarabiał na życie jako cudotwórca, odczyniacz uroków i znachor (baal szem). Po tym, jak BESZT ożenił się z siostrą Abrahama Gerszona z Kutów, jednego z członków chawury, i kilkakrotnie zdał „egzamin” – został do niej przyjęty, ale nigdy nie zajął w chawurze znaczącej pozycji. Zarówno Abraham Gerszon, jak i pozostali członkowie grupy wciąż zachowywali duży dystans do niego. O grupie tej wiemy wyłącznie z najstarszego zbioru podań o BESZ-cie (Sziwche(j) ha-Beszt). Z nieznanych powodów, chawura ta postanowiła nagle zaniechać prorokowania, czemu nie podporządkował się jedynie Nachman z Kosowa.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand