„Myśl Żydowska”

tygodnik polsko-żydowski, ukazujący się w Lublinie w 1916-1918. W okresie od marca 1916 do września 1917 Salomon Lewin wydał 77 numerów tego pisma; redaktorem odpowiedzialnym był Ludwik Rechtschaft. Po dwumiesięcznej przerwie „M.Ż.” zaczęła się ponownie ukazywać pod redakcją Izaaka Kerszmana (ogółem ukazało się 88 numerów). Formalnie nie będąc organem żadnej partii politycznej, w istocie była powiązana ze środowiskiem młodych neoasymilatorów (głównie zrzeszonych w Zjednoczeniu Żydowskiej Młodzieży Demokratycznej). Pismo to określało się jako „tygodnik społeczny”, jednak sporo miejsca poświęcało także zagadnieniom kulturalnym (w tym teatrowi i literaturze). Było ono pierwszym periodykiem żydowskim, jaki ukazywał się w języku polskim na Lubelszczyźnie. Mimo wysokiego poziomu, „M.Ż.” nie zyskała sobie życzliwości prasy polskiej, ani poczytności wśród żydowskich czytelników, co przyczyniło się do jej trudności finansowych i – ostatecznie – do zamknięcia pisma.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand