Muzeum Teatrologiczne im. E.R. Kamińskiej

placówka muzealna i udostępniona publicznie kolekcja JIWO w Wilnie. Początkowo muzeum tego instytutu naukowego tworzono jako kolekcję artystyczno-ludoznawczą. W jej skład wchodziły dzieła sztuki, zbiory ludoznawcze, do których zaliczono – zgodnie z duchem tej instytucji – także synagogalia oraz bogatą kolekcję materiałów ikonograficznych (w tym bogaty zbiór plakatów). Następnie, gdy w 1928 I. Kamińska i Z. Turkow przekazali JIWO prywatne archiwum E.R. Kamińskiej, zdecydowano się na wyłonienie z całej kolekcji M.T. im. E.R.K. Jego najstarsze eksponaty pochodziły z XVI w. Podstawę zasobu stanowiło kilkanaście tysięcy fotografii, plakatów i makiet. Część tych zbiorów była eksponowana w wileńskiej siedzibie JIWO. Miały do niej dostęp przede wszystkim grupy zorganizowane i – w mniejszym stopniu – osoby prywatne, po uprzednim uzgodnieniu zwiedzania z kierownictwem placówki. Była to jedyna część zbiorów muzealnych JIWO, udostępniona publicznie; większej ekspozycji nie udało się zorganizować ze względów lokalowych. W czasie II wojny światowej Niemcy zrabowali zbiory JIWO. Znaczną część kolekcji M.T. im. E.R.K. odnaleziono po wojnie na terenie Niemiec (Frankfurt i Hengen). Dziś stanowią one ważny element zbiorów JIWO w Nowym Jorku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem