Mutermilch Michał

pseudonim: Piotr Jur, Michel Merlay (1874 Warszawa – 1947 Paryż) – pisarz, krytyk artystyczny, tłumacz, działacz socjalistyczny; w 1899-1919 mąż malarki, M. Muter. Od 1901 mieszkał stale w Paryżu, utrzymując jednak kontakt z krajem. W czasie I wojny światowej był ochotnikiem w armii francuskiej. Opublikował powieści: Smutne dusze (1902), Żydzi (1905), Wiosenne dni (około 1925; pod pseudonimem Piotr Jur) oraz Leur jeunesse (pod pseudonimem Michel Merlay; Paryż 1928), dramat Listopad (1909), zbiór nowel Ironia (1901). Wydał też Zarys dziejów sztuki (1908-1912, 3 tomy) oraz szkice estetyczne Idea w sztuce (1902). Ostatnią, opublikowaną pracą (pod pseudonimem Michel Merlay) był Panslavism ou défense des Slaves (Paryż 1947).

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand