Muszkat Zdzisław

pseud. Zygmunt Dobrowolski (1878 Warszawa – 1960 tamże) – działacz Bundu, ruchu zawodowego, spółdzielczego i oświatowego, inżynier, ekonomista. Studia odbywał w kraju i za granicą, między innymi w Lipsku. Od najmłodszych lat był związany z ruchem socjalistycznym, miedzy innymi z SDKPiL. Kilkakrotnie był więziony przez władze carskie; w 1905 brał udział w strajku szkolnym. Przed I wojną światową przewodniczył żydowskiej sekcji Stowarzyszenia Kursów dla Dorosłych Analfabetów i Towarzystwa Krzewienia Oświaty. W 1917 został członkiem pierwszego KC Bundu. W Polsce Niepodległej był jednym z głównych organizatorów ruchu zawodowego i spółdzielczego, pozostającego pod wpływem żydowskiej lewicy, miedzy innymi Bundu. Działał miedzy innymi w Radzie Nadzorczej Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych RP, w Związku Spółdzielni Spożywców RP, w warszawskich robotniczych spółdzielniach mieszkaniowych („Jedność”, „Strzecha Robotnicza”, „Zjednoczenie”), w Zarządzie Spółdzielni Księgarsko-Wydawniczej „Książka”. Do 1939 był przewodniczącym Centralnego Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Handlowych, Przemysłowych i Biurowych. Był również współzałożycielem i wykładowcą Towarzystwa Wiedzy Handlowej i Przemysłowej. Po wybuchu wojny nie skorzystał z możliwości wyjazdu z kraju, lecz – jako najstarszy wiekiem i stażem członek KC – włączył się w podziemną działalność Bundu. Działał w akcjach pomocy dzieciom getta i w nurtach oświatowych. Był autorem dramatycznych sprawozdań o sytuacji Żydów w gettach, przekazywanych do KC Bundu na emigracji w Londynie.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem