Mozes Mendel

(Manuel, Mieczysław) (1885 Działoszyn – 1966 Izrael) – dziennikarz, założyciel i dyrektor Żydowskiej Agencji Telegraficznej w Polsce (ŻAT). W Warszawie uzyskał maturę jako ekstern; po studiach rabinackich w Warce otrzymał dyplom rabina (smicha). Studiował problemy administracji oraz dziennikarstwo. Poza językami jidysz, hebrajskim i polskim, znał rosyjski, niemiecki i angielski. Współpracował z prasą żydowską, miedzy innymi z dziennikiem "Ha-Jom", wydawanym pod red. C. Pryłuckiego. W 1917 założył w Warszawie i prowadził (do 4 IX 1939) najpierw Biuro Wiadomości Dziennikarskich, a potem ŻAT, która utrzymywała stałą współpracę z Polską Agencją Telegraficzną (PAT) i z licznymi agencjami zagranicznymi. ŻAT wydawał codziennie „Biuletyn Żydowskiej Agencji Telegraficznej” w jezyku jidysz i polskim, sporadycznie także w języku angielskim. M. był zarówno kierownikiem ŻAT, jak też korespondentem światowym Jewish Telegraphic Agency (JTA), akredytowanym przy Sejmie RP oraz przy MSZ. Był również prez. Żydowskiego Centralnego Towarzystwa Emigracyjnego JEAS, współzałożycielem Związku Dziennikarzy RP, Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich i wielu innych organizacji w Polsce i za granicą. 5 IX 1939, na polecenie Ministra Spraw Zagranicznych, ewakuował się z Warszawy; w 1941 znalazł się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pozostał do końca życia.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem