Motke Chabad

właśc. Mordechaj Rakower (ok. 1820-1880) – poeta ludowy. Był jednym z facecjonistów żydowskich. Stał się postacią na poły legendarną w folklorze żydowskim, zwłaszcza wśród Żydów litewskich. Jego opiekunem i mecenasem był Judeł Opatow, bogaty senior gminy żydowskiej w Wilnie, który zachwycił się układanymi przez M.Ch. dowcipami i aforyzmami, biorącymi w obronę ubogich. Przywdziewając maskę głupca, autor snuł wizje i wywody, wskazujące drogę wiodącą ku dobroczynności. Jego utwory zostały zebrane w książce Motke Chabad oder wicn iber wicn (jidysz, Motke Chabad lub dowcipy nad dowcipami, Wilno 1892). Miała ona wiele wydań, powołują się na nią niemal wszystkie antologie żydowskiego humoru, przypisujące M.Ch. wiele popularnych dowcipów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand