Motełe z Nieświeża

zob. Mordechaj z Niesuchojeżów (1752-1800)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand