Moszkowicz Daniel (Dawid Chone)

pseud. Jerzy (1905 Warszawa – 1943 Białystok) – komunista, podoficer Wojska Polskiego, przywódca powstania w getcie białostockim. Z zawodu był pracownikiem handlowym. Przed wojną należał do KPP; był członkiem jej Komitetu Warszawskiego; kilkakrotnie więziony. W 1931 zorganizował ucieczkę kilku komunistów polskich ze szpitala więziennego. Pod koniec września 1939 uciekł z Warszawy do Białegostoku. W okresie okupacji niemieckiej w getcie białostockim pracował jako szewc, a potem robotnik w piekarni. Mimo poważnej choroby płuc, został jednym z przywódców komunistycznej Organizacji Antyfaszystowskiej (OA). Był inicjatorem konsolidacji sił podziemia – komunistów oraz Bundu, Ha-Szomer ha-Cair, DrorBetar. Należał do trójki centralnego (komendy organizacji bojowej) Zjednoczonego Bloku Antyfaszystowskiego (komuniści, Ha-Szomer ha-Cair i lewica Bundu). W związku z tym, współkierował jego działaniami w czasie, prowadzonej przez Niemców, pierwszej akcji likwidacyjnej w getcie (5-12 II 1943). Współorganizował oddział partyzancki „Farojs” (jidysz, Naprzód). Wraz z M. Tenenbaumem, stał na czele sztabu Zjednoczonej Organizacji Samoobrony (od czerwca 1943) i współkierował akcjami zbrojnymi podczas ostatecznej likwidacji getta białostockiego (16-20 VIII 1943). Prawdopodobnie popełnił samobójstwo, odmawiając opuszczenia getta.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Daniel Moszkowicz - Moszkowicz Daniel (Dawid Chone) - Polski Słownik Judaistyczny
Daniel Moszkowicz (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem