Moszko Jakubowicz [Stryjski]

(XVI/XVII wiek) – dzierżawca starostwa stryjskiego i żup solnych koło Starego Sambora, członek zarządu kahału przemyskiego. W 1615-1621, do spółki z Marią Walewską, dzierżawił żupę solną, należącą do dóbr Starego Sambora. W 1627-1629 występuje w źródłach jako „dzierżawca” albo „poborca” ceł przemyskich. W tym czasie niejednokrotnie był oskarżany o bezprawne pobieranie cła od soli; M.J. z kolei, wnosił skargi na szlachtę i mieszczan o przewożenie towarów bez opłaty należnego myta. W 1630 w Trybunale Lubelskim zapadł wyrok, skazujący go na banicję za to, że nie ukarał chłopów, którzy stratowali zboże, należące do właściciela wsi w powiecie stryjskim. W sprawie tej M.J. odwołał się do wspomnianego Trybunału, prosząc o kasatę tego wyroku. W 1630, już jako senior kahału przemyskiego, wniósł protest przeciwko aktom przemocy, dokonywanym wobec Żydów przez tamtejszych mieszczan. W latach 30. XVII wieku, wraz z synem, Abrahamem, i zięciem, Izaakiem, dzierżawił dochody starostwa stryjskiego (stąd jego przydomek).

Autor hasła: Maurycy Horn

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem