Mosze (Mojżesz) ben Abraham

(ok. 1550 Przemyśl – 1606 Opatów) – rabin, autor literatury religijnej. Ok. 1585 został rabinem w Przemyślu, następnie w Lubomilu i Opatowie. Napisał komentarz do Pięcioksięgu (wydany w Pradze w 1611), zawierający wypowiedzi najwybitniejszych żydowskich uczonych na temat Tory. Był również autorem rozprawy Mate Mosze (hebrajski, Kij Mojżesza, Kraków 1591), poświęconej błogosławieństwom i modlitwom, przeznaczonym na soboty (szabat) oraz święta.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand