„Mosty”

organ młodzieżowej organizacji Ha-Szomer ha-Cair; miesięcznik w jzyku polskim, wydawany w Łodzi od września 1946 do lipca 1948 (od 1947 wraz z dodatkiem „Zew Młodych”). Redakcja pisma mieściła się w Łodzi; redagowało je kolegium. Od października 1946 do lipca 1949 Ha-Szomer ha-Cair wydawała biuletyn pod tytułem „Mosty – Biuletyn”, od 1947 – z podtytułem: Biuletyn źródłowych informacji z Palestyny i wszystkich ośrodków żydowskich; dwa, a następnie trzy razy w tygodniu. W skład kolegium redakcyjnego Biuletynu wchodzili: Maurycy Weintraub i Jehuda Tarn. Po zjednoczeniu Poalej Syjon i Ha-Szomer ha-Cair, od lipca do listopada 1949, Zjednoczona Żydowska Partia Robotnicza wydawała trzy razy w tygodniu pismo „Mosty – Nasze Słowo”. Na jego łamach zamieszczano artykuły programowe, miedzy innymi na temat metod wychowawczych, sytuacji w światowym ruchu syjonistycznym i programu budowy państwa żydowskiego w Palestynie, oraz reportaże, związane z sytuacją społeczności żydowską w Polsce (przede wszystkim po pogromie kieleckim). Szczególnie ostro polemizowano z Bundem i zwolennikami asymilacji, ale także z ogólnymi syjonistami.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem