„Moriah”

[czyt. Moria]. Miesięcznik młodzieży żydowskiej – miesięcznik młodzieży syjonistycznej, wydawany w języku polskim – z przerwami – w okresie od stycznia 1903 do kwietnia 1924, początkowo we Lwowie, potem w Wiedniu, Krakowie (od 1919/1920), a następnie we Lwowie, Krakowie i w Warszawie (od 1923), w nakładzie od 800 do 1200 egzemplarzy. Przez lata zmieniali się zarówno wydawcy, jak i redaktorzy pisma. Początkowo wydawcą, a zarazem redaktorem odpowiedzialnym był J. Thon, potem M. Frostig i Józef Grundberg. Od 1917 do 1919/1920 „M.” wydawał w Wiedniu W. Berkelhammer (Wilhelm Berkelhammer Verlag), który też sprawował funkcję redaktora naczelnego; redaktorem odpowiedzialnym był wówczas Karol Meisels (do 1919), potem jego miejsce zajął Karol Lustbaden. W 1923 wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym został Ignacy Berber. Funkcję redaktora naczelnego sprawowali też w ciągu owych lat miedzy innymi: Natan Czaczkes, Izydor Schneider, Leon Weinstock, Jakub Brenner. W gronie współpracowników „M.” znalazło się wiele znanych osobistości (niektóre wchodziły w skład zmieniającego się składu komitetu redakcyjnego), miedzy innymi: Sz. An-Ski, J. Appenszlak, M.J. Bienenstock, Z. Bromberg-Bytkowski, M. Buber, M. Chmielnicki, S. Czernihowski, M. Ehrenpreis, H. Hescheles, S.J. Imber, D. Malz, M. Mieses, I. Schiper, A. Stand, O. Thon, A. Tartakower, Z. Taubes-Sens. (Zob. też Schwarz Kopel)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem