Morgenstern Jochanan

(1905 Zamość – 1943 Warszawa) – działacz konspiracyjny, związany z PS-P. Pochodził z drobnomieszczańskiej rodziny; jego ojciec handlował manufakturą. W chederze odebrał tradycyjne wychowanie religijne, a potem uczył się w szkole powszechnej. W l.atach 20. wstąpił do PS-P, którą później reprezentował na Światowym Kongresie Żydów. Działał też na rzecz Ligi Pomocy Pracującym w Palestynie (został jej sekretarzem). Wiele podróżował w sprawach partyjnych. Współpracował z prasą, miedzy innymi zamieszczał swe felietony w dzienniku „Dos Wort” i tygodniku „Bafrajung Arbeter Sztyme”. Miał zamiar emigrować do Palestyny, którą odwiedził krótko przed wojną. Po wybuchu wojny trafił do obozu pracy. Po uwolnieniu zeń przedostał się do Warszawy, gdzie w getcie został współzałożycielem podziemnej organizacji PS i członkiem KC tej partii. Reprezentował ją też w Żydowskiej Komisji Koordynacyjnej oraz w prezydium Żydowskiego Komitetu Narodowego. Współkierował patronatem szkolnym organizacji Szuł-Kułt. Działał w organizacjach pomocy społecznej. Wszedł do Komendy Głównej ŻOB, w której kierował referatem finansowym. W czasie powstania w getcie tunelem ewakuacyjnym opuścił teren walk na obszarze szopu Schultza i Toebbensa (29 IV 1943). Jednak 6 maja tego roku jego grupa, ukrywająca się w bunkrze przy ul. Ogrodowej 29, została ujęta przez gestapo. M. został rozstrzelany wraz z innymi mężczyznami w siedzibie gestapo przy alei Szucha.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem