Morejnu ha-Raw Meir ESz

zob. Eisenstadt Meir ben Icchak (ok. 1670 – 1744)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand