More newuche(j) ha-zman

(hebrajski, Przewodnik [dla] błądzących w naszym czasie [Przewodnik błądzących doby współczesnej]) – dzieło historiozoficzne N. Krochmala, wydane w 1851 i wielokrotnie później wznawiane. Jego tytuł nawiązywał do dzieła Majmonidesa More(j) newuchim. Do pisania M.n. ha-z. Krochmal przystąpił pod koniec życia, jednak nie ukończył pracy, zlecając jej dokończenie i wydanie L. Zunzowi. Przedmiotem dzieła miało być pogodzenie judaizmu z dorobkiem myśli współczesnej, w tym z filozofią G.W.F. Hegla. Krochmal prezentuje miedzy innymi szczegółową wizję dziejów Żydów, ułożoną w trzy triady – wzrostu, rozkwitu i upadku (trzeciej – od upadku powstania Bar Kochby w 135 n.e. do XVIII w. – nie zdążył już rozwinąć w opisie szczegółowym). Biblia Hebrajska i Talmud traktuje jak źródła historyczne, równocześnie podnosząc wagę badania wzajemnych relacji Żydów i otaczających ich ludów. Do dzieła Krochmala nawiązywali twórcy nowożytnej historiografii żydowskiej na Zachodzie – Zunz, H. Graetz i inni.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem