Mordechaj (V wiek p.n.e.)

zob. w: Estera; Estery Księga; Purim; purimszpile; Haman

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand