Monisz

tytuł poematu I.L. Pereca, uważany za debiut tego pisarza w języku jidysz. Jego treścią jest owiany romantyczną i mistyczną aurą dramat, żyjącego w małym miasteczku (sztetł) młodego talmudysty o imieniu M., którym miotają rozterki duchowe między wiernością wobec tradycji oraz przywiązaniem do studiów a miłością do kusicielki, Marii – Lilit. Ulegając słabości, bohater zostaje potępiony. Poematu nie doceniła ówczesna krytyka żydowska (Sz. Dubnow, D. Fryszman). Wkrótce jednak stał się on manifestem nowoczesnej literatury jidysz. Pierwsza edycja w serii „Di Jidisze Fołks-Bibliotek” (1888) została przeredagowana przez wydawcę, Szolema Alejchema. Perec odrzucił wówczas zmiany w tekście (głównie natury językowej) i opublikował własnym sumptem oryginalną wersję (1892). W 1908 wydał poemat ponownie, dokonując zmian, zbliżonych do pierwszej redakcji.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand