Mojżesza Testament

1. tytuł apokryfu nazywanego też Wniebowzięciem Mojżesza, co do którego datacji uczeni nie są zgodni; część z nich twierdzi, że pochodzi on z okresu powstania Machabeuszy (168-165 p.n.e.); inni zaś, że z I w. n.e. M.T. zachował się jedynie w łacińskim rękopisie z VI w., będącym tłumaczeniem z języka hebrajskiego lub aramejskiego na język grecki. Został odnaleziony w bibliotece mediolańskiej w 1861. Fragmenty M.T. w tłumaczeniu na język grecki znane były wcześniej w postaci cytatów Ojców Kościoła. Treść apokryfu dotyczy posłania, jakie Mojżesz przekazał swemu następcy, Jozuemu, przepowiadając przy tym przyszłe losy ludu Izraela i zapowiadając jego ocalenie, dzięki Bożej opiece i zawartemu Przymierzu. Część tekstu, opisująca wniebowzięcie Mojżesza, nie zachowała się. M.T. wykazuje pewne podobieństwa do odnalezionych w Qumran apokryficznych pism o Mojżeszu. (Por. apokryfy i pseudoepigrafy); 2. jedna z nazw Księgi Jubileuszy.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem