Mojżesza Apokalipsa

1. tytuł apokryfu opowiadającego o życiu Adama i Ewy, którego oryginał w języku hebrajskim, pochodzący z około 20 r. p.n.e. – 70 n.e., nie zachował się; znany jest jedynie jego przekład na język grecki (por. apokryfy i pseudoepigrafy); 2. jedna z nazw Księgi Jubileuszy.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand