Moed katan

(hebrajski, Małe [Mniejsze] święto), zwane także – od rozpoczynającego go słowa – Maszkin (l.mn., hebrajski, Napoje, Trunki) – jedenasty (a w niektórych kodyfikacjach dwunasty) traktat drugiego porządku Miszny (Moed), zawierający 3 rozdziały. Dotyczy prac zakazanych w czasie trwania środkowych dni (chol ha-moed) świąt Pesach i Sukot, a także w szabat i święta, podczas panującej żałoby. Pewne codzienne czynności należało wówczas wykonywać w sposób odmienny niż zazwyczaj. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w Talmudzie Babilońskim, Talmudzie Jerozolimskim oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand