Moed

(hebrajski, Święto, Uroczystość, Ofiara świąteczna, Uroczyste zgromadzenie, Termin, Czas wyznaczony) – drugi porządek Miszny, składający się z 12 traktatów (Szabat, E(j)ruwin, Pesachim, Szkalim, Joma, Suka, Be(j)ca, Rosz ha-Szana, Taanit, Megil(l)a, Moed katan, Chagiga), podzielonych na 88 rozdziałów. Zawiera przede wszystkim przepisy i wskazówki, związane z obchodzeniem wszystkich świąt oraz ze świętowaniem szabatu. (Por. też Chajes Cwi Perec)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand