Miszkan ha-edut

zob. w: Mojżesz ben Szem Tow z Leonu (ok. 1240 – 1305)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand