Miszael

(hebr., kim jest Bóg?) – imię pojawiające się w Biblii kilkakrotnie: 1. M., syn Uz(z)jela, jeden z przywódców rodów izraelskich, którzy pod wodzą Mojżesza wyprowadzali lud Izraela z Egiptu (Wj 6,22; Kpł 10,4); stryjeczny brat Aarona; 2. jeden z uczestników uroczystego zgromadzenia, przed którym Ezdrasz odczytał księgę Prawa Mojżeszowego (stał po lewicy Ezdrasza, na podwyższeniu; Ne 8,4); 3. jeden z towarzyszy Danielaniewoli babilońskiej (ok. 600 p.n.e.), znany z biblijnej Księgi Daniela (1,6; 3,88) oraz z apokryficznej (dla tradycji żydowskiej) 1 Księgi Machabejskiej (2,59; por. apokryfy i pseudoepigrafy). Jako młodzieniec, uprowadzony z Judei wraz z Danielem, AnaniaszemAzariaszem, wychowywał się na dworze króla Nabuchodonozora, pod zmienionym babilońskim imieniem Mejszach.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem