Mincberg (Müntzberg) Jakub (Lejb)

(1884 Radom – 1941 Wilno?) – przemysłowiec, działacz ortodoksyjnej organizacji żydowskiej, poseł na Sejm RP. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne oraz ukończył prywatne kursy gimnazjalne w Radomiu. Od 1902 mieszkał w Łodzi i prowadził (od 1906) fabrykę wstążek. W 1915 był inicjatorem założenia w Łodzi Organizacji Żydów Ortodoksów, którą niektórzy działacze ortodoksyjni uważali za zaczątek Agudy w Polsce; później został prezesem i członkiem jej Komitetu Wykonawczego w Wiedniu i we Frankfurcie nad Menem. W 1919-1936 był radnym, a w 1922-1927 członkiem prezydium Rady Miejskiej w Łodzi, dzięki koalicji, zawartej z fołkistami i radomskimi chasydami, co zmuszało go do szukania kompromisów z ugrupowaniami opozycyjnymi. Bywał krytykowany przez młodych działaczy Agudy, za nie dość zdecydowane sprzeciwianie się syjonistom; jednak zyskiwał też uznanie, dzięki docenianiu potrzeb społecznych (za czasów jego prezesury Gmina łódzka przeznaczała na cele społeczne 48% swego budżetu). M. działał także w radach nadzorczych Gazowni Miejskiej oraz Komunalnej Kasy Oszczędnościowej; był założycielem Banku Kupiecko-Kredytowego w Łodzi oraz prezesem Związku Żydowskich Stowarzyszeń Kupieckich w Polsce. W 1928-1939 był prezesem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, w której Radzie zasiadał od 1924. Z ramienia Agudy, został wybrany do Sejmu RP (1922-1927), gdzie był członkiem komisji budżetowej oraz komisji odbudowy kraju. W kadencji 1930-1935 wszedł do Sejmu z listy BBWR. Wierny założeniom programowym swego macierzystego ugrupowania, w debatach budżetowych krytykował przedłożenia rządowe, jednak podczas głosowań wstrzymywał się od głosu. Był też posłem w następnych kadencjach sejmowych (do września 1939), działając w komisjach budżetowych i przemysł.-handlowych. Ogłosił wiele artykułów w prasie żydowskiej (m.in. w: „Der Jud”, „Der Jidiszer Togbłat” [Codzienna Gazeta Żydowska], „Kronika Gminy Żydowskiej w Łodzi”, „Echo Żydowskie”, „Unzer Łeben”); wydał również swe mowy sejmowe z 1935-1937 (W obronie praw, Łódź 1937). 6 IX 1939 opuścił Łódź, udając się do Wilna, gdzie potem zmarł (prawdopodobnie w getcie).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Jakub Mincberg - Mincberg (Müntzberg) Jakub (Lejb) - Polski Słownik Judaistyczny
Jakub Mincberg (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem