Minc Hilary

pseud. Mirek, H. Mirski (1905 Kazimierz Dolny – 1974 Warszawa) – działacz komunistyczny, ekonomista. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1920 wstąpił do Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej; w 1921 został członkiem KPRP, a potem członkiem KC Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce (ZMK); w 1922 kierował jego obwodem na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, województwa krakowskiego, Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska. Zagrożony aresztowaniem, wyjechał do Francji, gdzie podjął studia ekonomiczne na uniwersytecie w Paryżu, a następnie w Tuluzie (wydalony z Francji za działalność w Partii Komunistycznej). W 1928-1929 przebywał w Związku Radzieckim; należał do WKP(b). Po powrocie do Polski został powołany do wojska; ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. W latach 30. pracował w GUS-ie w Warszawie, skąd został usunięty za działalność polityczną. Potem podjął pracę w Biurze Planowania Krajowego przy Ministerstwie Skarbu i w Biurze Planowania Magistratu miasta Warszawy. Od 1939 przebywał we Lwowie, a następnie w Związku Radzieckim. W lutym 1943 został członkiem Komitetu Organizacyjnego Związku Patriotów Polskich. Publikował na łamach „Wolnej Polski” i „Nowych Widnokręgów”. W maju 1943 był jednym ze współorganizatorów 1 Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki i sprawował funkcję szefa jej Wydziału Oświatowego. W wyniku konfliktu z Zygmuntem Berlingiem i Włodzimierzem Sokorskim został zdegradowany ze stopnia majora do plutonowego podchorążego. W 1944 został członkiem Centralnego Biura Komunistów Polski; w 1944-1956 był członkiem Biura Politycznego KC PPR i PZPR. W 1944 kierował Biurem Ekonomicznym PKWN. Był jednym z głównych autorów koncepcji gospoderczej polityki partii, w tym trzyletniego Planu Odbudowy Gospodarczej i rządowego projektu ustawy w sprawie nacjonalizacji przemysłu oraz uchwał na temat handlu i planu sześcioletniego. Sprawował wiele odpowiedzialnych funkcji państwowych (1944-1949 – minister przemysłu, później handlu; 1945-1950 – przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów; 1949-1954 wicepremier i przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego; 1954-1956 – wicepremier). Był posłem do KRN (1944-1947) i posłem na sejm (1947-1956).

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Hilary Minc - Minc Hilary - Polski Słownik Judaistyczny
Hilary Minc (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem