Milchamot Adonaj

(hebrajskie, Wojny Pana) – tytuł kilku dzieł: 1. apologii autorstwa Abrahama ben Mosze ben Majmona, dotyczącej dzieł jego ojca, Majmonidesa; 2. częściej zapisywanego jako Sefer Milchamot Adonaj – głównej pracy Lewiego ben Gerszona, napisanej w 1317-1329. Składa się ona z sześciu ksiąg, zawierających rozważania na temat głównych problemów, jakimi zajmowała się ówczesna filozofia żydowska, poświęconych kolejno: nieśmiertelności duszy, wróżeniu i proroctwom, Bożej wszechmocy, Bożej wszechwiedzy, astronomii, aktowi stworzenia i cudom.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand