„Miesięcznik Żydowski”

czasopismo społeczno-polityczne i naukowe, wydawane w Warszawie w języku polskim od grudnia 1930 do kwietnia 1935 (od lipca do grudnia 1932 – dwumiesięcznik; ogółem ukazało się 46 numerów). Jego redaktorami naczelnymi byli: Zygmunt Ellenberg i A. Tartakower. Z „M.Ż.” współpracowali między innymi: Sz.J. Agnon, M. Altbauer, M. Bałaban, W. Berkelhammer, Izydor Berman, Ch.N. Bialik, M. Brandstätter, i R. Brandstätter, W. Chajes, A. Czerniaków, J. Diamand, K. Dresdner, J. Feldhorn, F. Friedman, N.M. Gelber, M.A. Hartglas(s), Izrael Halpern, J. Jaszuński, C. Klaftenowa, J. Korczak, Jakub Leszczyński, G. Lewin, A. Lewinson, Szymon Lustig, R. Mahler, M. Mieses, M. Ringel, E. Ringelblum, J. Schall, B. Schatz, I. Schiper, M. Schorr, I. Schwarzbart, N. Sokołów, E. Stein, R. Taubenschlag, J. Warszawiak, A. Weiss. Każdy z kolejnych zeszytów pisma zazwyczaj zawierał kilka stałych działów: „Studia i artykuły”, „Przegląd miesięczny”, „Uwagi i glosy”, „Materiały i dokumenty”, „Sprawozdania z książek i czasopism”. Założyciele „M.Ż.” zakładali, że służyć on będzie również społeczeństwu polskiemu, wszystkim ludziom dobrej woli, dając im możność bezpośredniego zapoznania się z problemami życia Żydów i ich kultury. Mimo poważnego dorobku i wielu publikacji na różne tematy z dziedziny nauk humanistycznych, prac historycznych, omówień nowych wydawnictw, a także aktualnych problemów z życia żydowskiego, pismo uległo likwidacji z powodu trudności finansowych.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem